Header Ads

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ร่วม ยูโอบี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบค่าสินไหมชดเชย เหตุทางเลื่อนสนามบินดอนเมือง


บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเทพพันธ์ อัศวะธนกุล รองกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วย คุณพงศกร จุลสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ คุณสุพรณี กิตติรัตนา ผู้ได้รับบาดเจ็บจากกรณีอุบัติเหตุทางเลื่อนสนามบินดอนเมือง พร้อมมอบค่าสินไหมชดเชยจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ชดเชยสินไหมกรณีสูญเสียอวัยวะและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อบ.2) ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

No comments

Powered by Blogger.