Header Ads

“CMDF ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ถึง 31 ต.ค. 2566”


ตามที่คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2566 นั้น เพื่อให้มีความมั่นใจว่า สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุน CMDF ได้ จึงขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ออกไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 นี้


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.cmdf.or.th

No comments

Powered by Blogger.