Header Ads

CMDF จับมือพันธมิตรทุกภาคส่วน เปิดแคมเปญ “เช็กทุกดอก ไม่โดนหลอกลงทุน”


ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
ประธานกรรมการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) และประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ พันธมิตรภาคตลาดทุน องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐ เปิดแคมเปญ “เช็กทุกดอก ไม่โดนหลอกลงทุน” รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน ภายใต้โครงการ “ร่วมมือ-จับปลอมหลอกลงทุน” เพื่อเสริมภูมิคุ้มกันให้ประชาชน เตือนสติเพื่อไม่ถูกหลอกลงทุน ตอกย้ำให้รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ สื่อสารข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านการบูรณาการการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ครอบคลุมช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในวงกว้าง

No comments

Powered by Blogger.